Consultoria ambiental

L’equip de consultoria ambiental d’Aprèn ha dut a terme un gran nombre de treballs, tant pel que fa a projectes de caràcter pluridisciplinar com en àmbits de gran especialització relacionats amb la flora i els hàbitats, l’avaluació dels ecosistemes aquàtics o l’eficiència energètica. Aprèn ha desenvolupat diverses Agendes 21 local i ha estat un dels primers equipts tècnics que han redactat Plans d’acció per l’energia sostenible (PAES)

 El PAES és un pla local on s’analitza el consum energètic d’un municipi i es calcula les tones de gasos d’efecte hivernacle emeses, per conèixer així quina és la contribució local al canvi climàtic. A partir d’aquí, es descriuen accions organitzatives, tecnològiques i socials conduents a rebaixar el consum d’energia i d’emissions de gasos d’efecte hivernacle del municipi. També es proposen mesures concretes per augmentar l’eficiència energètica dels equipaments municipals i per ampliar la instal·lació de sistemes d’obtenció d’energia basats en fonts renovables.

Entre els últims treballs de consultoria del medi d’Aprèn, Serveis Ambientals, hi ha:

 •  Redacció del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible del municipi de l’Ametlla del Vallès, per encàrrec de la Diputació de Barcelona (2013).
 • Redacció del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible del municipi d’Aiguafreda, per encàrrec de la Diputació de Barcelona (2013).
 • Redacció del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible del municipi de Tagamanent, per encàrrec de la Diputació de Barcelona (2013).
 • Redacció del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible del municipi de Tona, per encàrrec de la Diputació de Barcelona (2012).
 • Realització de la Diagnosi ambiental i el Pla d’Acció de l’Agenda 21 supramunicipal dels municipis de Campins, Fogars de Montclús, Gualba, Montseny i Sant Esteve de Palautordera per encàrrec del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona (2011).
 • Redacció del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible del municipi de Caldes de Montbui, per encàrrec de la Diputació de Barcelona (2010).
 • Realització de la Diagnosi ambiental i el Pla d’Acció de l’Agenda 21 supramunicipal dels municipis d’Aiguafreda, el Brull, Canoves i Samalús, Sant Martí de Centelles i Tagamanent per encàrrec del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona (2010).
 • Realització  de la Diagnosi ambiental i el Pla d’Acció de l’Agenda 21 Local del municipi de la Garriga per encàrrec del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona (2009).
 • Redacció del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible del municipi del Figueró, per encàrrec de la Diputació de Barcelona (2009).
 • Realització de la Diagnosi ambiental i el Pla d’Acció de l’Agenda 21 Local del municipi de Figaró-Montmany per encàrrec del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona (2006).

Estudi i avaluació del medi natural

La flora, la vegetació i els hàbitats són elements fonamentals del paisatge. El seu coneixement resulta imprescindible per a una correcte gestió del territori, tant des del punt de vista ecològic com des dels vessants productiu, social i d’eficiència en l’ús dels recursos. En aquest sentit, la importància dels cursos fluvials és especialment rellevant perquè vertebren el territori i tenen unes funcions ambientals insubstituïbles.

.

Els àmbits dels estudis que realitza Aprèn comprenen:

 • Cartografia i avaluació de la vegetació, els hàbitats i el medi natural en general
 • Inventari d’elements d’interès patrimonial d’un territori: arbres singulars, espècies protegides, hàbitats d’interès comunitari…
 • Seguiment i estudi d’espècies vegetals amenaçades.
 • Avaluació de l’estat ecològic i productiu de pastures
 • Determinació de l’estat ecològic del medi fluvial en aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua
 • Redacció de plans estratègics i plans de recuperació o conservació de la flora i els hàbitats
 • Seguiment ambiental de projectes i el seu manteniment
 • Assessorament ambiental i participació en la redacció d’estudis d’impacte ambiental i de plans especials urbanístics i altres elements del planejament urbanístic

.Invasores_Gestio_local

Apèn ofereix a enginyeries, tècnics forestals i estudis d’arquitectura i paisatgisme la seva expertesa en l’avaluació i la gestió dels hàbitats naturals i zones verdes urbanes i periurbanes.

.

Entre els últims treballs d’estudi del medi d’Aprèn, Serveis Ambientals, hi ha:

 • Servei de seguiment, inventari i catalogació de les col·leccions del Jardí Botànic de Barcelona per encàrrec del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (Actualment en curs).
 • Servei d’assessorament de la gestió de la flora i la vegetació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Això comprèn la redacció i execució del Pla de conservació de les espècies protegides de flora Isopyrum thalictroides i Oplismenus undulatifolius (2006-actualment en curs).
 • Establiment d’indicadors botànics dels boscos madurs del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, per encàrrec de la Diputació de Barcelona (2016).
 • Revisió i actualització del Pla estratègic de conservació dels hàbitats i la flora de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona: flora vascular autòctona, per encàrrec de la Diputació de Barcelona (2016).
 • Inventari de la flora i els hàbitats de les molleres presents a les UA-150 i UA-154 de les bordes d’Envalira a Canillo (Andorra), per encàrrec d’ENGITEC (2015).
 • Assessorament tècnic en flora i hàbitats del projecte “Construcció de la LAT de 225 kv en el tram Pas de la Casa – Frontera amb França” (Andorra), per encàrrec d’Ambiotec (2015).
 • Assessorament tècnic en flora i hàbitats per a la definició d’usos en terrenys de propietat privada de la vall del Madriu (Andorra), per encàrrec d’Ambiotec (2015).
 • Avaluació de l’estat ecològic i establiment d’un protocol de seguiment de les pastures seminaturals de les finques dels Cingles de l’Avenc de Tavertet i del Congost de Montrebei. Per encàrrec de la Fundació Catalunya-La Pedrera (2015).
 • Caracterització i avaluació de les aigües superficials i subterrànies del Parc de la Serralada de la Marina per a la conservació dels hàbitats i espècies d’interès patrimonial associats. Per encàrrec del Parc de la Serralada de Marina, Diputació de Barcelona (2015).
 • Participació en l’equip redactor de la revisió del Manual d’interpretació de la cartografia dels hàbitats de Catalunya, sota la direcció de Jordi Carreras, del grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació de la Universitat de Barcelona (2015).
 • Realització del projecte: Elaboració de les fitxes que estableixen les mesures de conservació dels hàbitats d’elevat interès de conservació i greument amenaçats de Catalunya, per encàrrec del Servei de Planificació de l’Entorn Natural. Direcció General de Polítiques Ambientals. Departament de Territori i Sostenibilitat (2014 i 2015).
 • Treballs per al Monitoratge de les molleres d’Andorra -anys 2012, 2013, 2014 i 2015- , en col·laboració amb l’empresa Ambiotec i per encàrrec del Departament de Medi Ambient del Govern d’Andorra (2012-2015).
 • Redacció del Pla d’acció nacional de les zones humides d’Andorra, en col·laboració amb l’empresa Ambiotec i per encàrrec del Departament de Medi Ambient del Govern d’Andorra (2014 i 2015).
 • Inventari del patrimoni vegetal del Parc Nou d’Olot¸ per encàrrec del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública SIGMA de la Garrotxa (2014).
 • Direcció tècnica del projecte: Prados vivos: Aplicación de medidas de gestión para la recuperación y mejora de prados en espacios en custodia del Collsacabra. Promogut per la ONG Paisatges Vius i amb finançament de la Fundación Biodiversidad (2014).
 • Treballs per a la Revisió de la Diagnosi Ambiental del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial de La Massana: Zones d’interès ecològic i paisatgístic, en col·laboració amb l’empresa Ambiotec i per encàrrec del despatx d’Arquitectura Felix Vicente Solà (2014).
 • Assessorament i sensibilització sobre conservació de molleres i zones humides dins els dominis d’esquí d’Andorra -Arcalís (SECNOA), Grau Roig/Pas de la Casa (SAETDE), Pal, Soldeu/El Tarter (ENSISA)-, per encàrrec del Departament de Medi Ambient del Govern d’Andorra (2014).
 • Redacció del document Diagnosis de ríos urbanos: el caso práctico del río Congost en Granollers y otras experiencias dentro de la cuenca del Besós per encàrrec de l’ajuntament de Granollers i dins el projecte europeu SUD’EAU 2 (2013).
 • Desenvolupament del sistema d’indicadors de l’estat de conservació de la flora i els hàbitats a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, per encàrrec de l’OPTAT de la Diputació de Barcelona (2013).
 • Realització del projecte de Seguiment de la flora vascular prioritària de l’espai natural de la Muntanya d’Alinyà, per encàrrec de la Fundació Catalunya Caixa (2013).
 • Redacció de les Bases del Pla de Conservació de la flora del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, per encàrrec de la Diputació de Barcelona (2011-2012).
 • Caracterització de les pastures de la finca: Els cingles de l’Avenc (Tavertet), en col·laboració amb Carme Casas, de la Universitat de Vic, i per encàrrec de l’Obra Social de Caixa Catalunya (2011).
 • Participació en els treballs per a l’Actualització de l’estudi de la vegetació de ribera dels rius d’Andorra, sota la direcció de l’empresa Ambiotec i per encàrrec del Departament de Medi Ambient del Govern d’Andorra (En diverses fases els anys 2005, 2006, 2010 i 2011).
 • Desenvolupament del projecte: Caracterització i cartografia d’hàbitats d’interès comunitari de l’estany de Banyoles, per encàrrec del Consorci de l’Estany (2010) i de l’Ajuntament de Banyoles (2011).
 • Assistència tècnica per a la recol·lecció de llavors d’espècies de flora d’interès, per encàrrec de l’Institut de Cultura de Barcelona i el Jardí Botànic de Barcelona (2011).
 • Desenvolupament del projecte: Treballs pel projecte Interreg IVC EUROSCAPES: diagnosi ambiental del paisatge forestal. Avaluació i millora de la senyalització de camins forestals. Activitats per recollir propostes de gestió del paisatge fluvial, per encàrrec de l’Ajuntament de Granollers (2010-2011).
 • Mostreig i determinació dels índexs de vegetació, macroinvertebrats i diatomees de les masses d’aigua de l’Alt Ter, el Besòs i rieres del Maresme, en aplicació dels protocols de seguiment de la Directiva Marc de l’Aigua. En col·laboració amb el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis i Gemma Urrea (Institut d’Ecologia Aquàtica de la Universtitat de Girona) i per encàrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua (Entre 2007 i 2011).
 • Realització de l’estudi anual: Seguiment de la diversitat vegetal de la llera del riu Congost al municipi de Granollers per encàrrec de l’Ajuntament de Granollers. L’any 2007, en el marc d’aquest projecte, creació d’una Base de dades del catàleg de flora vascular, i redacció dels documents: Recomanacions per a la millora de la gestió de la vegetació de les riberes del riu Congost i Inventari i avaluació de les plantacions d’espècies llenyoses efectuades al passeig fluvial (2005-2011).
 • Desenvolupament del projecte Estudi de macròfits i aplicació d’índexs biològics en rius de Catalunya, en col·laboració amb Cèsar Gutièrrez i per encàrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua (2010).
 • Estudi sobre la Caracterització de les pastures d’especial interès del PNZVG, per encàrrec del DMAH de la Generalitat de Catalunya (2010).
 • Realització de la Diagnosi de l’estat de conservació de la flora i comunitats vegetals del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, per encàrrec de la Diputació de Barcelona (2010).
 • Realització de la Cartografia 1:10.000 dels hàbitats d’espais oberts del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, per encàrrec del DMAH de la Generalitat de Catalunya (2009).
 • Redacció de la Memòria descriptiva, la Diagnosi Ambiental i el Pla d’Acció Ambiental i Pla de Seguiment, del procés de l’Agenda 21 supramunicipal de 10 municipis del Montseny (2009-2010) així com també del procés de l’Agenda 21 local dels municipis del Figaró-Montmany i la Garriga (2007-2009).
 • Seguiment ecològic dels projectes realitzats a la xarxa d’espais naturals gestionats per la Diputació de Barcelona en el marc del Conveni amb l’Obra Social de “la Caixa”, àmbit de la flora vascular, per encàrrec de la Diputació de Barcelona i l’Obra Social de la Caixa (2007-2009).
 • Redacció del Pla Estratègic de conservació dels hàbitats i la flora de la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona, per encàrrec de la Diputació de Barcelona i l’Obra Social de la Caixa (2006-2008).
 • Realització del Catàleg d’arbres i arbredes d’interès local de Sant Antoni de Vilamajor, per encàrrec de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor (2007).
 • Redacció del Pla de conservació de la flora amenaçada del delta de l’Ebre, per encàrrec del Parc Natural del Delta de l’Ebre (2007).
 • Caracterització del poblament vegetal dels boscos andorrans estudiats en el projecte ICP, per encàrrec del Departament de Medi Ambient del Govern d’Andorra i en col·laboració amb l’empresa Ambiotec (2007).
 • Participació en la redacció del Projecte bàsic de recuperació mediambiental de l’entorn fluvial del riu Congost, sota la direcció de la Vola, i per encàrrec del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs (Entre els mesos de juny de 2006 i febrer de 2007).
 • Mapa de vegetació 1:25.000 de les zones d’ampliació del Parc Natural del Montseny (2006).
 • Responsable dels àmbits de flora, vegetació i hàbitats del projecte Estudi de la vall de Madriu-Perafita-Claror com a patrimoni mundial i proposta d’entorns de protecció, per encàrrec del Govern d’Andorra i sota la direcció de Joan Reguant (2005).
 • Realització del full 289-4 i el full 289-2, en el marc del projecte Cartografia de los hàbitats Corine de Aragón 1:25.000, per encàrrec del Gobierno de Aragón i sota la direcció de José Luis Benito, de l’empresa SODEMASA (2005).
 • Direcció del projecte Avaluació d’impactes a les zones fluvials d’especial interès, per encàrrec del Departament de Medi Ambient del Govern d’Andorra (Entre els mesos de maig i desembre de 2005).
 • Redacció de l’Estratègia per a la gestió de la flora i la vegetació al Parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, per encàrrec del mateix parc (Entre els anys 2004 i 2005).
 • Realització dels Estudis de base de flora i vegetació de les zones humides Pla del Salencar de Barruera (Alta Ribagorça) i Sot del Fuster de Vilanova de la Barca (Segrià), per encàrrec de la Fundació Territori i Paisatge, amb l’objectiu de definir els futurs plans de gestió d’aquests espais (2001-2002).

Pots consultar les nostres entrades relacionades fent click a la categoria Gestió del medi de la columna de la dreta.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s